დირექტორი


პროგრამების დირექტორიდასაქმების კონსულტანტი/მცირე გრანტების კოორდინატორი


პროექტის კოორდინატორიტრენერ კონსულტანტი ფინანსური მენეჯერი


ადმინისტრაციული ასისტენტი


საზოგადოებასთან ურთიერთობის და კომუნიკაციის მენეჯერიდასაქმების კონსულტანტი


მაკა ჩინიჯიშვილი ,,მომავლის თაობა' კოორდინატორიპროექტის კოორდინატორიტრენერ–კონსულტანტი განათლების პროგრამების მენეჯერიდღის ცენტრების კოორდინატორის ასისტენტიქუთაისის დღის ცენტრის პედაგოგის ასისტენტიქუთაისის შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის პედაგოგი ქუთაისის დღის ცენტრის პედაგოგი შშმ ბავშვთა დღის ცენტრების ექიმ–კონსულტანტიდღის ცენტრის პედაგოგიდღის ცენტრის პედაგოგის ასისტენტი


დღის ცენტრის პედაგოგის ასისტენტიდღის ცენტრის პედაგოგი