მომავლის თაობა/Future Generation

გეოგრაფიული არეალი: ქუთაისი

განხორციელების პერიოდი: 2014 წლის ივლისი - 2017 წლის ოქტომბერი

დონორი: PH International, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

სამიზნე ჯგუფი: მოსწავლეები, პედაგოგები, მშობლები.

მიზანი: სკოლებში სამოქალაქო განათლების სასწავლო პროგრამის გაუმჯობესება და მოსწავლეების მიერ სამოქალაქო განათლების გაკვეთილზე მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება, აგრეთვე ახალგაზრდებში სამოქალაქო განათლების გაძლიერების გზით სამოქალაქო საზოგადოების როლის გაზრდის მხარდაჭერა გამჭირვალე ანგარიშვალდებული მმართველობისათვის.

ბიუჯეტი: 243 970 $