შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა განათლების და დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობების ადვოკატირება და ლობირება

გეოგრაფიული არეალი: თბილისი, იმერეთის, აჭარის, კახეთის რეგიონები

განხორციელების პერიოდი: 2015 წლის ოქტომბერი - 2017 წლის სექტემბერი (24 თვე)

დონორი: ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში

მიზანი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა

სამიზნე ჯგუფი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, მეწარმეები.

ბიუჯეტი: 377  981  €