კონტაქტები

: მისამართი: ქუთაისი, 4600

: გრიშაშვილის  მე –4 შეს #8

: ტელ: ( 0431 ) 25 13 30

: ინგოროყვას # 64

: ტელ: ( + 995 ) 577 46 31 40

: www.kedec.ge

: www.facebook.com/kedec.ge