შემოწირულობა

ჩვენ ვქმნით  მუსიკალური თერაპიის ოთახს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის ქუთაისის დღის ცენტრში.

თქვენი შემოწირულობა საშუალებას მოგვცემს განვავითაროთ ბავშვების ფსიქო-ფიზიკური და სოციალური უნარები და დავეხმაროთ მათ სამყაროსთან ინტეგრირებაში. 

გთხოვთ, იხილოთ თანდართული ბმული რომელიც განთავსებულია GlobalGiving ოფიციალურ ვებ გვერდზე.

მოცემულ ბმულზე შეგიძლიათ მიიღოთ უფრო მეტი ინფორმაცია პროექტის შესახებ:  გლობალ გივინგი კედეცისათვის

გმადლობთ საქართველოსდმი გამოხატული მხარდაჭერისთვის!